FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
1,3 miljoen verlies FCDB; nieuwe weg ingeslagen

1,3 miljoen verlies FCDB; nieuwe weg ingeslagen

7 november 2014 om 09:48

FC Den Bosch heeft over het afgelopen seizoen een verlies geleden van 1,3 miljoen euro. Door het afsluiten van leningen is wel de liquiditeitspositie verbeterd. Dat meldt het Brabants Dagblad. De club heeft inmiddels ook gereageerd.

Maarten de Gruyter plaatste op de website van FC Den Bosch een brief met daarin nieuws over de financiële en commerciële ontwikkelingen.

Financiële ontwikkelingen
FC Den Bosch heeft voor 1 november het jaarverslag over het seizoen 2013-2014 ingeleverd bij de KNVB. Uit het jaarverslag komt naar voren dat FC Den Bosch over het afgelopen seizoen een groot verlies heeft geleden. Op basis hiervan is het de verwachting dat FC Den Bosch vanaf januari 2015 wordt ingedeeld in categorie 1 van het licentiesysteem van de KNVB. Dit betekent dat FC Den Bosch vanaf die periode een plan van aanpak dient op te stellen en per kwartaal financiële rapportages aan de KNVB dient te overleggen. Aangezien de RvC en directie in het voorjaar van 2014 al zagen aan komen dat FC Den Bosch afstevende op een groot verlies, zijn er reeds vergaande maatregelen genomen. De belangrijkste hierbij was dat de kosten in het seizoen 2013-2014 van ongeveer 4 miljoen euro zijn teruggebracht naar 3,1 miljoen euro in het seizoen 2014-2015. Dit betekent een kostenreductie van zo’n € 900.000,-. Ook zijn inmiddels de cijfers bekend over de eerste drie maanden van het huidige seizoen. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat FC Den Bosch dit seizoen gaat uitkomen op een nettoresultaat van ongeveer nihil. Dit is conform de in juni ingediende begroting. Hiermee zijn de eerste tekenen van herstel duidelijk zichtbaar. Ik zeg u toe dat ik u informeer over de financiële zaken, nadat de halfjaarcijfers bekend zijn gemaakt (eerste week maart 2015). Op korte termijn wordt de jaarrekening gepresenteerd aan de aandeelhouders. Vervolgens zal FC Den Bosch de jaarrekening publiceren op haar website.

Commerciële ontwikkelingen
In de begroting van dit seizoen is een bedrag opgenomen van 2,25 miljoen aan sponsorinkomsten en overige baten. Van dit bedrag is inmiddels 91 procent gerealiseerd. Dit betekent dat er voor de komende maanden nog een uitdaging aanwezig is voor de commerciële afdeling. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Ter ondersteuning van de commerciële afdeling is recentelijk een sponsorcommissie gevormd. Deze commissie bestaat uit de heren Sander Martens, Dick Engels, Tobias Overgoor en ondergetekende. Het is de bedoeling dat we met deze commissie Conny Claassen-Meijer en Jeroen Thien gaan ondersteunen in hun werkzaamheden en met name nieuwe leads en sponsors zullen gaan aandragen.

Op dit moment wordt er voorts gewerkt aan het realiseren van een skybox op de hoofdtribune met 42 luxe stoelen. Van de 42 stoelen zijn er inmiddels 29 verkocht. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Roel van der Krabben (r.vanderkrabben@fcdenbosch.nl). Hij kan u bijpraten over de mogelijkheden.

De samenwerking met Juventus willen wij in het begin van 2015 uitbreiden met een bezoek van een thuiswedstrijd met onze sponsors. Die dag speelt Juventus thuis tegen AC Milaan. FC Den Bosch en Juventus zetten zich vol enthousiasme in om hier een geweldige trip van te maken.

Tot slot kunnen we u nog melden dat we in samenwerking met sponsors werken aan een nieuwe website. Hierover zullen we u op korte termijn berichten.

De Raad van Commissarissen wil het seizoen 2013-2014 met het publiceren van de jaarcijfers definitief achter zich laten. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe koers leidt tot een stabiele club en kijken vol vertrouwen uit naar de toekomst.

Bron: FC Den Bosch.nl / FCDBFans.nl