FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
FC Den Bosch zet weg in naar financieel herstel

FC Den Bosch zet weg in naar financieel herstel

14 december 2015 om 18:11

"FC Den Bosch heeft met betrekking tot het boekjaar 2014-2015 een jaar van financieel herstel achter de rug. Er is op vele fronten bezuinigd met als doel om de financiële huishouding op orde te brengen en daar zijn we in geslaagd."

"We sluiten het seizoen af met een positief resultaat van € 152.600. Dit is een wankel herstel, dat in het seizoen 2015-2016 zijn fundament moet gaan krijgen. Over het lopende seizoen moeten wij met een positief bedrijfsresultaat gaan afsluiten. Doen we dat, dan is FC Den Bosch onderweg om in november 2016 terug te keren in Categorie 2 van het licentiesysteem van de KNVB”, aldus Algemeen Directeur Edward van Wonderen in een toelichting op de cijfers die in de afgelopen week zijn gedeeld met stakeholders en nu openbaar worden gemaakt."

In december 2014 werd duidelijk dat FC Den Bosch van categorie 2 zou terugzakken naar categorie 1 binnen het KNVB Licentiesysteem. De club heeft vervolgens een plan van aanpak gepresenteerd dat in het voorjaar van 2015 door de Licentiecommissie is goedgekeurd. FC Den Bosch is gedurende het seizoen 2014-2015 in staat gebleken om aan alle opgelegde normstellingen van de Licentie-commissie te voldoen. Het seizoen is uiteindelijk afgesloten met een positief netto resultaat van € 152.600,-. Het bedrijfsresultaat (exclusief vergoedingssommen) is echter nog steeds negatief (€ 411k). De conclusie is dat er een enorme ombuiging heeft plaatsgevonden ten opzichte van het seizoen ervoor. Voor het seizoen 2015-2016 is het voor de club belangrijk dat zij het voetbaljaar opnieuw afsluit met een positief netto resultaat en is het tevens belangrijk dat het bedrijfsresultaat positief is. Om dit te bereiken dient een enorme inspanning te worden verricht om met name de inkomstenkant te verhogen.

De jaarcijfers zijn hier te lezen.

Bron: FC Den Bosch.nl