FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Nieuwe technische structuur voor de toekomst

Nieuwe technische structuur voor de toekomst

2 mei 2016 om 10:15

FC Den Bosch voert een noodzakelijke tweede ingrijpende wijziging door in het technisch beleid. De club vervangt de positie van technisch manager, nu ingevuld door Fred van der Hoorn, per heden door een nieuw te vormen ‘technische commissie’ die beleidsbepalend zal zijn op strategisch niveau.

De club past haar organisatiestructuur hiermee verder aan, waarmee de doelstelling en ambities van FC Den Bosch op deze manier beter worden afgestemd en geborgd door de hele organisatie. Eerder deed zij dat met de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer Wiljan Vloet.

Algemeen directeur Edward van Wonderen: “Wij willen een attractief en strijdbaar FC Den Bosch zien, met een herkenbare speelstijl, gedragen door talent en met een structureel kwalitatief goede selectie. Dat moet gefaciliteerd worden door een goed gestructureerde jeugdopleiding en een resultaatgericht selectiebeleid. Regionale samenwerking is wat mij betreft daarbij ook een speerpunt.”

Van Wonderen: “In de afgelopen periode hebben wij de voorbijgaande seizoenen uitvoerig geanalyseerd. Samen met Schouten & Nelissen is er gekeken naar de krachten van mensen en daarbij is geconcludeerd dat een andere structuur nodig is, waarbij met name de eindverantwoordelijkheid voor de samenstelling van het team en het technisch plan in een breder verband moet worden ondergebracht. Dit leidt er toe dat wij een splitsing gaan maken in de taken van de technisch manager en daarnaast een technische commissie gaan oprichten.”

De technische commissie is verantwoordelijk voor het definitief maken van het technisch plan en bijpassende spelersprofielen dat het selectiebeleid voor de komende seizoenen zal bepalen. Het plan zal in aanloop naar het nieuwe seizoen worden gepresenteerd aan het publiek.

Door het wegvallen van de functie technisch manager, zullen diverse managementtaken die bij Van der Hoorn lagen, worden verdeeld tussen de nieuwe hoofdtrainer Wiljan Vloet en algemeen directeur Edward van Wonderen. De club heeft Fred van der Hoorn gevraagd om in de rol van hoofd scouting beschikbaar te blijven voor de nationale en internationale scouting, het onderhouden van de externe relaties richting Juventus, Feyenoord Rotterdam (ten behoeve van het eerste elftal) en de regionale amateurverenigingen, alsmede de integratie van de jeugdopleiding (Brabant United) binnen de technische lijn van FC Den Bosch.

In de technische commissie nemen naast de algemeen directeur (voorzitter), de hoofdtrainer, de hoofd jeugdopleiding, de hoofd scouting en een onafhankelijke technisch adviseur plaats. In de samenstelling waarmee wordt gestart zal laatstgenoemde positie worden ingevuld door Marc Latupeirissa, die zal terugtreden uit de Raad van Commissarissen om deze positie te kunnen vervullen.

Bron: Persbericht