FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Brief naar seizoenkaarthouders

Brief naar seizoenkaarthouders

11 mei 2016 om 21:14

FC Den Bosch heeft deze week uit naam van algemeen directeur Edward van Wonderen een brief verstuurd naar haar seizoenkaarthouders. In deze brief heeft de club toelichting gegeven op het sportief teleurstellende seizoen 2015-2016.

Tevens wordt er in de brief ingegaan op de genomen sportieve maatregelen en de ontwikkelingen op commercieel, financieel en maatschappelijk vlak. Eind volgende week ontvangen seizoenkaarthouders een nieuwe brief, met daarin meer informatie over de seizoenkaartverkoop 2016-2017. De brief die deze week naar supporters is verstuurd is openbaar en per heden ook op onze website te lezen.

‘s-Hertogenbosch – 4 mei 2016 – brief gericht aan seizoenkaarthouders FC Den Bosch

In de zomer van 2015 ben ik als algemeen directeur naar Den Bosch gekomen met een doel. Van FC Den Bosch weer een club maken die er toe doet. Een club waar positief over wordt gesproken en die zichtbaar is in de stad. De club verder op weg brengen naar financiële gezondheid en mee laten spelen om een plek boven in de Jupiler League. Voor het seizoen 2015-2016 was dat sportieve doel deelname aan de Jupiler Play-Offs.

Het voetbalseizoen is inmiddels afgelopen. We maken de balans op en moeten concluderen dat we onze sportieve doelstelling niet hebben gehaald en dat is teleurstellend. Met een 17e plek zijn we op sportief vlak door de ondergrens gezakt en dat is onacceptabel. U verdient als seizoenkaarthouder beter en mag van FC Den Bosch meer verwachten. Samen kijken we terug op een veelbewogen seizoen. Via deze weg wil ik u meer inzicht geven in de sportieve keuzes die we recentelijk hebben gemaakt en wil ik u meer vertellen over onze ambities.

Voor dat ik naar Den Bosch kwam, heb ik mij goed georiënteerd op de financiële situatie van de club en de commerciële ambities. Duidelijk is dat FC Den Bosch met een beperkt budget tot grote hoogte moet zien te stijgen en dat zij vanuit het verleden het nodige met zich mee draagt.

We staan voor een enorme uitdaging, maar hebben er gezamenlijk onze schouders onder gezet en zijn ervoor gegaan. Het is een bijzonder jubileumjaar geworden, met een mooie kwartfinale in de KNVB Beker tot gevolg, maar ook een dramatisch slot hiervan. Timmermans Infra Stadion De Vliert zat voor het eerst sinds lange tijd weer vol, we hadden het toch maar mooi gedaan met elkaar. Er was een zichtbaar groeiende belangstelling voor de club in de stad en regio en er werd op ouderwets positieve wijze over de FC gesproken. We zaten er zo dicht bij en daarom was de teleurstelling na afloop bij iedereen ook zo groot. Dan zinkt de hoop voor even in ieders schoenen.

Ingrijpen noodzakelijk
Die avond waren de lijven leeg en zaten de hoofden vol. Er restte ons niets anders dan in te grijpen. De wijziging die wij in januari hadden doorgevoerd door Paul Beekmans aan de technische staf toe te voegen en zo het seizoen af te maken, bleek onvoldoende. Met de keuze voor Wiljan Vloet als nieuwe hoofdtrainer hebben we gekozen voor een trainer met een duidelijke visie en beleid.

In navolging hierop hebben wij recentelijk bekend gemaakt dat wij de verantwoordelijkheid voor alle strategische keuzes op voetbaltechnisch gebied per heden gaan onderbrengen in een technische commissie. De functie van technisch manager komt hiermee te vervallen. Binnen dit beleidsbepalende kader zijn de keuzes die op technisch gebied worden gemaakt een gezamenlijke verantwoordelijkheid geworden voor de hoofdtrainer, scouting, jeugdopleiding en directie. De club heeft haar organisatiestructuur hiermee verder aangepast, zodat de doelstellingen en ambities van FC Den Bosch beter zijn afgestemd en geborgd door de hele organisatie. Wij hebben de technische kennis in de club gebundeld en werken nu aan de plannen voor de komende seizoenen. Deze plannen zullen we in aanloop naar het nieuwe seizoen aan u presenteren.

Ons sportieve doel
Wij willen komend seizoen een attractief en strijdbaar FC Den Bosch zien, met een herkenbare speelstijl, gedragen door talent en met een structureel kwalitatief goede selectie. Dat moet gefaciliteerd worden door een goed gestructureerde jeugdopleiding en een resultaatgericht selectiebeleid. Regionale samenwerking is daarbij een speerpunt. Vanuit een topsportklimaat, waarbij er de absolute wil is om beter te worden, willen wij ons binnen twee seizoenen gaan positioneren in de top van de Jupiler League.

Op weg naar categorie twee
Los van de sportief tegenvallende resultaten mogen wij op andere terreinen terugkijken op een goed seizoen. Financieel doen wij de dingen binnen onze begroting en zijn er geen reddingsplannen of anderszins nodig, zoals wij momenteel veelvuldig om ons heen zien gebeuren. Natuurlijk liggen er nog steeds veel uitdagingen om al onze ambities ook financieel te kunnen verwezenlijken, maar er gaat niet meer geld uit dan dat er binnenkomt. De verwachting is dat FC Den Bosch in het najaar van 2016 de stap naar categorie 2 van het KNVB Licentiesysteem gaat maken, een bevestiging dat de club de weg naar een financieel gezond FC Den Bosch dit seizoen verder heeft ingezet.

Commercieel in de lift
Op commercieel terrein is de belangstelling voor de club goed en mogen we concluderen dat onze Businessclub groeiende is. Er worden meerdere nieuwe initiatieven ontplooid, waarbij de opening van de nieuwe skybox medio januari een succesvol voorbeeld is. We hebben onze commerciële begroting dit seizoen ruimschoots gehaald en verwachten ook komende voetbaljaargang een stijging in onze sponsorinkomsten.

FC Den Bosch Foundation
Ook op maatschappelijk vlak heeft FC Den Bosch haar gezicht dit seizoen veelvuldig laten zien in de stad en regio. U zult er in de media het nodige over hebben gelezen. Het bieden van een maatschappelijk podium aan groeperingen bij thuiswedstrijden, het tweewekelijkse VIC-project in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de samenwerking met Nationaal Monument Kamp Vught, de derde editie van de FC Den Bosch Schoolcup en het verzorgen van periodieke clinics zijn hier enkele voorbeelden van. FC Den Bosch is zich bewust van haar maatschappelijke functie en wil haar maatschappelijke activiteiten waarborgen voor de toekomst. Om die reden heeft FC Den Bosch onlangs de FC Den Bosch Foundation opgericht, een sociale stichting die tot taak krijgt de maatschappelijke activiteiten die de Bossche club omarmt of ontplooit verder vorm te geven en te verankeren in de Bossche samenleving. U gaat op dit vlak komend seizoen nog veel van ons horen!

Dialoog met supporters
Één van de speerpunten uit het afgelopen zomer geschreven beleidsplan is dat we als club nadrukkelijk inzetten op een positief imago in de regio Den Bosch met als bindende factor attractief voetbal dat er toe doet in een veilig en sfeervol Timmermans Infra Stadion De Vliert. We hebben kinderen tot en met twaalf jaar vanuit deze gedachte gratis toegang geboden bij thuiswedstrijden, wat heeft geleid tot de komst van meer gezinnen naar het stadion. In het verlengde hiervan ben ik er trots op dat er dit seizoen een goede dialoog op gang is gekomen tussen directie en fans. Wij weten elkaar te vinden, benaderen elkaar waar nodig kritisch en maken samen plannen. Plannen voor een gezonde toekomst voor FC Den Bosch. Er zijn diverse supportersgroepen actief die zich komend seizoen gaan inzetten voor meer sfeer en beleving in Timmermans Infra Stadion De Vliert, initiatieven die we als club van harte toejuichen. De goede dialoog komt ook naar voren tijdens het periodieke ‘Vragenuurtje’, waarbij supporters in de gelegenheid worden gesteld om met diverse vertegenwoordigers van de club in gesprek te treden. Het eerstvolgende vragenuurtje staat gepland op donderdag 26 mei aanstaande om 19.00 uur. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Een onlangs gelanceerd nieuw project in het verlengde van transparante communicatie is ‘De Clubreporter’, een initiatief waarbij supporters vragen kunnen stellen via supporters@fcdenbosch.nl, die vervolgens worden gebundeld en gesteld. Een nieuwe ronde start binnenkort via onze website.

Bedankt voor uw steun
Aan de hand van deze brief wil ik u als seizoenkaarthouder namens de club hartelijk bedanken voor uw steun. Voor u is het geen gemakkelijk voetbaljaar geweest, daar zijn we ons terdege van bewust. Wij zijn aan zet. De genomen maatregelen op de in deze brief genoemde vlakken sterken ons in het gevoel dat we de goede weg zijn ingeslagen. Deze weg is lang, maar het vertrouwen blijft onverminderd groot. In saamhorigheid zijn wij in staat om ons doel te bereiken. Ik kan me voorstellen dat u vragen heeft over onze ambities en de rumoerige tijd die achter ons ligt. De deur van De Vliert is altijd geopend en ik sta open voor iedere dialoog die onze club verder brengt in onze weg naar boven.

Ik wil deze brief afsluiten met een alom bekende, in het Bossche veel gehoorde aanmoedigingskreet, die vanaf aankomend seizoen in onze communicatie centraal zal staan;
HEYA DEN BOSCH!

Met sportieve groet,
FC Den Bosch

Edward van Wonderen

Edward van Wonderen
Algemeen directeur

PS) Op donderdag 26 mei organiseert FC Den Bosch in samenwerking met Supportersclub FC Den Bosch om 19.00 uur een nieuw ‘Vragenuurtje’ in Timmermans Infra Stadion De Vliert. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Bron: FC Den Bosch