FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Bijeenkomst technische staf en supporters

Bijeenkomst technische staf en supporters

13 oktober 2016 om 18:09

12 oktober, vond in het spelershome van Stadion De Vliert een bijeenkomst plaats tussen de technische staf van FC Den Bosch en afgevaardigden van diverse supportersplatforms en -groeperingen.

Naar aanleiding van het meest recente ‘Vragenuurtje’ met directeur Edward van Wonderen waren er bij diverse supporters vragen over het voetbaltechnische beleid waarover zij in gesprek wilden gaan met de technische staf. Zij hadden hierop de trainers benaderd, die vervolgens enthousiast op het supportersinitiatief reageerden en voorstelden om een presentatie te geven, waarbij een kijkje in de keuken kan worden genomen op voetbaltechnisch vlak. Het initiatief werd vervolgens na overleg breder getrokken, waarna de club afvaardigingen van meerdere supportersgeledingen heeft benaderd en hen de kans bood om bij het overleg aanwezig te zijn. Enerzijds om vragen te stellen, anderzijds om te luisteren naar een presentatie over elementen uit het voetbaltechnische beleid van FC Den Bosch.

Circa 20 supporters van Den Bosch FC, ‘Ouwe garde’, RFU, De Clubreporter, FCDBfans.nl, Stichting Met Heel Mijn Hart en overige betrokken geledingen waren als vertegenwoordigers naar de bijeenkomst gekomen. Wiljan Vloet trapte af met een kort woord van welkom namens hemzelf en de aanwezige assistent-trainers Jan van Grinsven, Erik van der Ven, Paul Beekmans en Anthony Lurling. Wiljan beaamde het teleurstellende gevoel over de huidige sportieve prestaties en gaf aan dat deze bijeenkomst zich er ideaal voor leent om zaken met elkaar te delen. Niet in de laatste plaats omdat er meer inzicht kan worden gegeven in de werkprocessen achter de schermen, zodat supporters kunnen zien waar de voetbaltak zich gedurende een werkweek mee bezighoudt.

Topsportklimaat

Wiljan startte zijn presentatie met een verhaal over zijn eerste weken bij de club, waarbij hij aangaf waar hij tegen aan liep en welke structuren er ontbraken op bijvoorbeeld het gebied van planning, facilitaire zaken, gedrag en voeding. Vanuit zijn ervaringen binnen de voetballerij en zijn eerdere periode bij FC Den Bosch zag hij met zijn team de noodzaak om daar direct veranderingen in aan te brengen. Er diende een duidelijk fundament te komen, waarop de club op sportief vlak kon gaan bouwen, zodat de ondergrens omhoog gaat en succes een structureel karakter kan krijgen als gevolg van de opstuwende beweging. Er was in die periode sterk behoefte aan de opbouw van een topsportklimaat, waarbij spelers in een veilige, toekomstbestendige omgeving de intentie en het plezier uitstralen om iedere dag beter te worden. Die omgeving om optimaal te kunnen presteren ontbrak aan het einde van vorig seizoen. Daar zijn inmiddels door vele mensen zichtbare positieve veranderingen in aangebracht. Buiten het creëren van een topsportklimaat en het aanbrengen van structuur willen we iedere speler die bij FC Den Bosch komt individueel beter maken, op alle fronten. Dit dient inzichtelijk te zijn en mede daarom zijn er voor alle spelers ook individuele plannen ontwikkeld op het gebied van bijvoorbeeld kracht, voeding, voetbal en herstel.

Weekplanning

Wiljan vervolgde zijn presentatie met een uitleg over de werkweek van spelers en staf. “Elke reguliere dag vinden er voor spelers twee trainingen plaats. Op donderdag (normaliter de dag voor de wedstrijd) wordt er één keer getraind en wordt er eventueel bekeken wie ook nog bij Jong FC Den Bosch zullen aansluiten. Zaterdag (normaliter de dag na de wedstrijd) staat in het teken van herstel en nabespreking en zondag is voor spelers doorgaans een vrije dag. Spelers zijn tussen 08.30 uur en 15.30 uur aanwezig en dan heb ik het puur over de voetbaltechnische uren. Daar buiten vinden nog eventuele PR-activiteiten of media-activiteiten plaats.”

Aan de hand van bovenstaand schema lichtte Wiljan de weekplanning uitgebreider toe. “Op maandag krijgen alle spelers een individueel programma uitgedeeld, met daarin informatie over krachtmodules, PR-activiteiten, trainingen, media, enzovoorts. Maatwerk. Tijdens deze trainingsdag wordt er geoefend op pass- en trapvormen en positiespel. Tussen de middag lunchen we gezamenlijk. Iedere trainer begeleidt een linie vanuit zijn achtergrond. Ook dit leidt vervolgens tot maatwerk. Het kan goed zijn dat Paul video’s bekijkt met middenvelders, de aanvallers met Anthony positie- en afwerkvormen op het veld in werking zetten en Jan specifieke keeperssituaties met de doelmannen doorneemt. Alle trainers begeleiden daarnaast spelers die vanuit hun karakterprofielen aansluiting vinden met het karakter van de trainer. Als mens, om ook gevoelssituaties te kunnen delen. Op die manier hebben spelers een aanspreekpunt waar ze altijd terecht kunnen. Daarnaast vindt er in de middag krachttraining plaats.”

“Op dinsdag hebben we onze conditionele prikkel en werken we actief met hartslagmeters, die FC Den Bosch in het kader van de verdere professionalisering van het topsportklimaat sinds dit seizoen gebruikt. Na de lunchmaaltijd gaan we technisch en tactisch aan de slag per linie. De woensdagochtend staat in het teken van de wedstrijd. Paul bereidt een presentatie voor over de tegenstander en die nemen we uitgebreid door. Van opbouw tot standaard situaties, zoals vrije trappen en corners. Aan de hand van beelden proberen we ons optimaal voor te bereiden vanuit een goed onderbouwde analyse.” Vloet toont de aanwezige supporters een aantal wedstrijdbeelden en standaardsituaties zoals hij deze met zijn spelers doorneemt tijdens de analyse. “Daarna spelen we 11 tegen 11 en trainen we op hoe we willen spelen. Paul coacht daarbij de spelers die niet spelen en laat hen als de tegenstander optreden. Hierbij nemen we situaties ook op individuele basis door. In de middag staan er krachttraining en voetbalyoga op het programma. We proberen het maximale uit onze spelers te halen en blijven op zoek naar nieuwe methodieken om dit te doen. Dit gebeurt in overleg met de spelers, die uitgebreid meedenken. Maar ook op individueel vlak proberen we deze stappen te maken. Zo wonen we met spelers sessies bij met als doel de visie te verbreden. Dit gebeurt op innovatieve wijze, waarbij we ons ook laten informeren door andere takken van sport en kenners in het werkveld.”

“Op donderdag trainen we op spelhervattingen. We renderen hier tot op heden aardig in en blijven onszelf op dit vlak zowel verdedigend als aanvallend ontwikkelen. Daarna wordt hier uitgebreid op getraind en sluiten we af met een uitgebreid positiespel. Op vrijdag hebben we om 17.00 uur een gezamenlijke sportmaaltijd en de reguliere wedstrijdbespreking, waarbij we alle tactische zaken en teamfuncties nog een keer doornemen, zowel in het Nederlands als het Italiaans voor onze huurlingen van Juventus. Dit alles wordt verzorgd door Erik van der Ven. Ik sluit hierbij af met een verhaal ter motivatie, over specifieke thema’s. Daarna volgt de wedstrijd.”

In eerste instantie werd de motivatiespeech in het spelershome gehouden ter afsluiting van de wedstrijdvoorbereiding. Nu wordt deze echter, na overleg met de spelers, tien minuten voordat de wedstrijd begint gehouden omdat er anders teveel tijd tussen het motivatiepraatje en het begin van de wedstrijd zit.

“De zaterdag staat in het teken van herstel en nabespreking. Ook dit gebeurt met een uitgebreide analyse van de beelden. Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. Hoe hadden we op specifieke situaties beter kunnen anticiperen, waar hebben we kansen laten liggen of juist goed gecreëerd.”

Sportief beleid en sportieve prestaties

Wiljan geeft aan tevreden te zijn over de procesmatige stappen die de club op voetbalvlak de afgelopen maanden heeft gezet. Ook geeft hij aan dat de sportieve prestaties in het hier en nu hier nog op achter blijven. “Ik had verwacht dat we qua prestaties verder zouden zijn. Zowel qua punten en stand op de ranglijst, als qua spel. Voor ons is het zaak dat we de juiste trainingsintensiteit gaan vertalen naar wedstrijdresultaten. Dat is een vraag die ons dagelijks bezighoudt en waar we met zijn allen snel winst zullen moeten boeken. Ik ben er van overtuigd dat onze huidige werkwijze zijn vruchten gaat afwerpen, zeker als je het enthousiasme en de passie ziet waarmee de jongens dagelijks trainen. Er ligt een duurzaam voetbalfundament onder de club dat bovenmodaal is. De trainingsintensiteit is sterk verbeterd, spelers worden individueel beter gemaakt en de structuur in gedragsregels en duidelijkheid leiden tot minder conflicten binnen de groep. Alle energie is gericht op het creëren van een positief wedstrijdresultaat.”

Vruchten afwerpen

Op de vraag van Dennis van Erp wanneer het beleid zijn vruchten gaat afwerpen antwoordt Wiljan dat hij hoopt dat dit spoedig het geval is. “Het maken van de vertaling van goede trainingsresultaten naar goede wedstrijdresultaten is momenteel de centrale vraag voor ons als staf. Externe factoren kunnen dit proces versnellen of verstoren, zoals bijvoorbeeld bij blessures. Positief is dat de werkwijze van Jong FC Den Bosch inmiddels vergelijkbaar is met die van het eerste elftal, waardoor spelers op den duur makkelijker de overstap moeten kunnen maken. Wel hebben we momenteel hinder van de blessures, waarbij we met Alessio, Romero en Mario alleen al drie aanvallers missen en dun in onze bezetting komen te zitten.”

Supporter Ramon van der Hoorn vraagt zich af of spelers niet te moe zijn na een dergelijk actief weekprogramma. Wiljan geeft aan dat dit geenszins het geval is. “Ik ben van mening dat de bereidheid van de spelers ontzettend goed is. Er worden in het veld nog voldoende fouten gemaakt, maar verzaken qua arbeidsintensiteit zie ik niemand doen. We monitoren onze werkzaamheden op conditioneel vlak ook goed. Die bereidheid om te knokken is ook het minste dat supporters van spelers mogen verwachten.”

John Doedens haakt hier op in en geeft aan dat hij het niet per definitie eens is met het gedachtegoed dat er aantrekkelijk voetbal gespeeld moet worden om het publiek te trekken. “Punten is wat we als club nodig hebben, dan komt het publiek vanzelf. Als voorbeeld de wedstrijd tegen Oss, mensen hangen na de overwinning in de hekken, terwijl het voetbal zelf niet eens zo goed was.” Wiljan geeft aan dat de selectie inmiddels ook anders verdedigt dan voorheen. “De selectie speelt compacter en jaagt op andere momenten door op de tegenstander, zodat de kwaliteiten van de verdedigers beter tot hun recht komen.”

Focus op positief wedstrijdresultaat

Op de vraag van Luc van Iersel of het verwachtingspatroon niet te hoog is voor de huidige selectie antwoordt Wiljan dat hij van mening is dat we als selectie de primaire focus moeten hebben op het hier en nu. “We zullen de negatieve spiraal moeten doorbreken en dat begint bij de dag van morgen en de eerstvolgende wedstrijd, in dit geval tegen SC Cambuur. We zijn nog niet bezig met VVV-Venlo uit of Jong FC Utrecht thuis, we leggen de focus op het positieve wedstrijdresultaat. Onze doelen daar omheen zijn om een gevarieerd en strijdvaardig team op de mat te brengen dat wil winnen, we willen elk jaar twee talenten laten doorstromen die van toegevoegde waarde zijn voor het eerste team en we willen jaarlijks verkoopwaarde rond minimaal één speler creëren. Maar de focus voor nu ligt op het duel tegen SC Cambuur!”

Roland van de Werken vraagt zich af of we als club niet achter de feiten aan lopen, omdat de selectie niet op tijd compleet was. Wiljan geeft aan dat hij uiteraard liever had gezien dat de selectie vroegtijdig rond was. Maar het is ook de realiteit dat FC Den Bosch geen uitgebreide portemonnee tot haar beschikking heeft. “Ik had graag kwantitatief een bredere selectie gehad van 23 man, maar kwalitatief gezien ben ik tevreden over de groep en ben ik van mening dat we met deze selectie meer punten hadden moeten halen. Sam Kersten en Zija Azizov hebben hun plek bij het eerste verdiend en daarmee zitten we nu op een selectie van 22 man. Feit blijft dat we graag een ervaren middenvelder aan onze groep hadden toegevoegd en dat is tot op heden niet gelukt.”

Scoutingproces

Ook het scoutingproces kwam tijdens de bijeenkomst via supporters aan bod. “Vooropgesteld, er is geen enkele speler waar ik geen goedkeuring aan heb gegeven. Ik sta achter de komst van de spelers die we momenteel tot onze beschikking hebben. Wel zijn we het er intern met zijn allen over eens dat het scoutingproces moet worden doorontwikkeld. We hebben de intentie om van iedere speler uitgebreide dossiervorming op te bouwen over een langere periode. Hoe beter de onderbouwing, des te beter we in staat zijn om goede keuzes te maken. Daarnaast dienen de spelers het DNA van FC Den Bosch te bezitten. Aan ons als taak om dat DNA, dat clubgevoel, goed in kaart te brengen en te formuleren. Buiten voetbalkwaliteiten zijn namelijk ook het gedrag en de persoonlijkheid van de speler belangrijke onderdelen binnen het scoutingsproces. Tot slot is het van groot belang dat we met spelers in gesprek treden die binnen ons budget vallen. Binnen het scoutingproces dienen de beoogde basisspelers zekerheden te zijn. Dat er daarnaast op basis van buitenkansen spelers worden gescout is prima. Wel moeten we er ook rekening mee houden dat spelers zelf ook nadrukkelijke belangen hebben en we niet altijd iedereen kunnen halen die we op het oog hebben. Dat kunnen sportieve belangen zijn, maar ook financiële afwegingen. Dan spreekt het soms ook in ons nadeel dat we de afgelopen twee seizoenen 16e en 17e zijn geworden.”

De intentie is om van elke speler die wordt aangetrokken een uitgebreid scoutingsrapport te beschikken. Dat is dit jaar om verschillende redenen niet gelukt. Vloet zou graag zien dat er zes rapporten aanwezig zijn om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van spelers en niet afhankelijk te zijn van verhalen van mensen binnen de voetballerij.

Daarnaast krijgt FC Den Bosch hulp van Schouten & Nelissen om te bepalen of het DNA van de spelers past bij een club als FC Den Bosch. De club is tot de conclusie gekomen dat de test die wordt uitgevoerd bij Schouten & Nelissen nog niet genoeg aansluit bij een voetbalclub en nog teveel gericht is op het bedrijfsleven.

Jort van der Sande

Verder kreeg Wiljan de vraag waarom Jort van der Sande niet bij de selectie zit. Wiljan geeft aan dat dit een bewuste keuze is en dat hij in Jort potentie ziet om ooit eerste spits te worden van FC Den Bosch. “Wel hebben we met Jort afgesproken dat we voor dit seizoen een eerste spits zouden gaan halen. Omdat het voor Jort goed is om veel te spelen hebben we hem bij Jong FC Den Bosch ondergebracht, waar hij wekelijks in actie kan komen. Daar kan hij werken aan zijn ontwikkeling en kan Jort knokken om nog beter te worden. Jort is dodelijk binnen de vijf en heeft een prima mentaliteit om te slagen. Hij heeft alleen ook de pech gehad dat hij na het duel tegen OJC Rosmalen geblesseerd is geraakt en pas tegen UDI’19 weer inzetbaar was. Tegen Telstar zat Jort bij de selectie en mocht hij tijdens de tweede helft invallen. Ook aanstaande vrijdag tegen SC Cambuur zal Jort bij de selectie zitten.”

Wiljan sluit af met het gevoel dat de club op sportief vlak qua beleid de goede weg is ingeslagen. “Die lijn willen we als club vasthouden. We hebben de overtuiging dat het beleid zijn werk gaat doen en dat we tot goede resultaten gaan komen. We hebben onze lijn in duurzaamheid uitgezet, omdat we over vijftig jaar ook betaald voetbal in Den Bosch willen hebben. We hebben immers allemaal iets met deze mooie club. Ik hoop hierbij dat de supporters ons tijdens de wedstrijd willen blijven steunen. Na de wedstrijd is het meer dan terecht als er kritiek wordt geleverd op een slechte prestatie, maar tijdens de wedstrijd kunnen we alle steun gebruiken om tot een goed resultaat te komen!”

Bron: FCDenBosch.nl / FCDBFans.nl