FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Jaarcijfers FC Den Bosch gepubliceerd

Jaarcijfers FC Den Bosch gepubliceerd

18 november 2016 om 13:20

FC Den Bosch is verder aan het opkrabbelen uit het financiële dal. De club schreef afgelopen seizoen zwarte cijfers en de prognose is dat daarmee dit jaar categorie 2 wordt bereikt.

Organisatie
Binnen de organisatie hebben enkele ontwikkelingen plaatsgevonden. Jan-Hein Schouten en Alexander Haas zijn de Raad van Commissarissen komen versterken. Marc Latupeirissa heeft die RvC juist verlaten om plaats te nemen in de nieuw gevormde technische commissie. Ook Paul van der Kraan heeft FC Den Bosch verlaten. De externe financiële ondersteuning is tijdens het seizoen overgenomen door Ooijendijk Financial Services.

Categorie 2
Op basis van de ingediende cijfers verwacht FC Den Bosch weer terug te gaan naar categorie 2. Voor het seizoen 2016-2017 is het voor de club belangrijk dat zij het voetbaljaar opnieuw afsluit met een positief netto resultaat en is het tevens belangrijk dat het bedrijfsresultaat positief is. Om dit te bereiken dient een enorme inspanning te worden verricht om met name de inkomstenkant te verhogen. In oktober 2016 is FC Den Bosch erin geslaagd om € 300.000 aan achtergestelde leningen aan te trekken waardoor de liquiditeitspositie enorm is verbeterd.

Publieke belangstelling
De publieke belangstelling is fors afgenomen. Na het belabberde afgelopen seizoen heeft FC Den Bosch dit jaar 30% minder seizoenskaarten verkocht. Afgelopen seizoen was al een daling van een kleine 10% waarneembaar ten opzichte van het seizoen daarvoor. Om het stadion voller te krijgen, zijn er enkele plannen uitgerold om de zichtbaarheid in de stad te vergroten.

Balans
Er zijn een aantal opvallende feiten te vinden in het jaarverslag van FC Den Bosch. In vergelijking met afgelopen seizoen is de debiteurenstand fors opgelopen (van 25.000 naar meer dan een ton). Er ligt dus nog een behoorlijke stapel niet betaalde rekeningen die nog aan FC Den Bosch betaald moeten worden. De liquiditeitspositie van de club is flink verbeterd; afgelopen jaar was er op balansdatum slechts 6.000 euro in kas, nu is dat 72.000. De schuldpositie blijft wel nog steeds een probleem; FC Den Bosch heeft een negatief eigen vermogen van 1,3 miljoen; dat wordt gecompenseerd met 9,5 ton aan langlopende schulden en 1,3 miljoen aan kortlopende schulden. Na balansdatum heeft FC Den Bosch voor een bedrag van € 300.000 aan achtergestelde leningen ontvangen en is voor € 100.000 aan langlopende leningen omgezet naar achterstelde leningen. Daardoor de vermogenspositie met 4 ton verbeterd en de liquiditeitspositie met 3 ton.

Transferrechten
Teneinde de liquiditeitspositie van de club te verbeteren, heeft FC Den Bosch een aantal leningen afgesloten. Enkele leningen zijn kwijtgescholden in ruil voor een deel van de transferopbrengsten. De Stichting Kapitaalverwerving FC Den Bosch heeft een lening van bijna 4 ton kwijtgescholden, maar heeft in ruil daarvoor wel recht op 30% van de de netto opbrengst van de verkoop van alle contractspelers tot en met 2024. De Stichting Behoud Betaald Voetbal FC Den Bosch heeft een eveneens een lening kwijtgescholden; zij hadden een kleine ton aan FC geleend, en hebben nu recht op 10% van de netto opbrengst van de verkoop van alle contractspelers tot en met 2034.

Een andere externe financier (wie dat is wordt niet beschreven), heeft gedurende het seizoen 2014/2015 recht op 50 procent, gedurende het seizoen 2015/2016 recht op 40 procent en gedurende het seizoen 2016/2017 recht op 30 procent van de netto opbrengst van de verkoop van alle contractspelers. Een tweede externe financier heeft gedurende de periode 1 oktober 2015 t/m 30 september 2020 recht op 20% van de netto opbrengst van de verkoop van alle contractspelers.

Bron: FCDBFans.nl