FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Van Wonderen per direct weg bij FCDB

Van Wonderen per direct weg bij FCDB

24 november 2016 om 12:07

Het contract van Edward van Wonderen, dat op 30 juni 2017, aan het einde van dit seizoen afliep, zal niet worden verlengd. Edward van Wonderen was sinds 1 juli 2015 als algemeen directeur werkzaam bij de Bossche club.

FC Den Bosch wil de komende periode nieuwe stappen zetten in de verdere gezondmaking van de club. Er is de afgelopen tijd progressie geboekt, maar er dienen met het oog op de toekomst nog stappen te worden gezet om de positief ingeslagen weg een goed vervolg te kunnen geven. Dit proces vraagt om een structurele verlaging van de kosten, om vervolgens stappen voorwaarts te kunnen zetten. Binnen dit traject is er gekozen voor een andere organisatievorm en aansturing van de club. De nieuwe organisatievorm van FC Den Bosch zal de komende periode zijn definitieve beslag krijgen, de afrondende gesprekken hierover vinden op de achtergrond plaats.

Beide partijen hebben in goed overleg besloten dat Van Wonderen zijn taken als algemeen directeur per direct zal neerleggen, om ruimte te geven aan de inrichting van de nieuwe organisatievorm van FC Den Bosch.

Voorzitter Jan-Hein Schouten over het vertrek van Edward van Wonderen: “Edward heeft sinds zijn aantreden in juli 2015 een waardevolle bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van FC Den Bosch. We bedanken hem dan ook hartelijk voor zijn inspanningen en de energie die hij in de club heeft gestoken. Edward blijft een graag geziene gast bij FC Den Bosch. We hebben er als club veel vertrouwen in dat Edward een mooie toekomst tegemoet gaat en wensen hem veel succes toe met zijn verdere maatschappelijke carrière.”

De werkzaamheden van Van Wonderen zullen, ter overbrugging van de nieuwe organisatievorm, intern door het managementteam en de Raad van Commissarissen worden opgepakt.

Bron: Persbericht