FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Blue White Home: verdrietig, boos, verbaasd

Blue White Home: verdrietig, boos, verbaasd

10 juli 2017 om 18:27

Het Blue White Home heeft een reactie gegeven op de vele commotie die vanochtend is ontstaan vanwege de berichten over de mogelijke sluiting. Hieronder is te lezen wat zij schreven:

Verbazing, verdriet en boosheid, dat zijn de eerste reacties die bij ons rijzen nadat wij via de media op de hoogte zijn gebracht van het voornemen van de gemeente ‘s –Hertogenbosch om het supportershome bij FC Den Bosch te (laten) slopen. Vele supporters die wij vandaag spraken zijn eveneens met stomheid geslagen door dit onbegrijpelijke besluit van de gemeente ’s-Hertogenbosch. ONS supportershome, het supportershome waar vele tientallen supporters bloed zweet en tranen in hebben gestoken om deze te realiseren en waarmee het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag van € 100.000,00 door de velen manuren werd verveelvoudigd. Ons supportershome waar supporters van FC Den Bosch één keer in de veertien dagen maximaal anderhalf uur voor en na de wedstrijd bij elkaar komen (is het vreemd dat er in een supportershome een samenscholing plaatsvindt?) om over FC Den Bosch te ouwehoeren met een biertje en een muziekje, de ene keer housemuziek de andere keer treedt er een Nederlandstalige artiest op. Ons supportershome dat door velen - die het home ook daadwerkelijk bezocht hebben – wordt bestempeld als ‘gemoedelijk’ en waarover voormalig CDA wethouder tegenover het Brabants Dagblad ooit zei dat deze ‘eredivisie-waardig is’. Dit wordt hen nu allemaal ontnomen.

Ditzelfde supportershome zou nu immers ineens een vrijplaats zijn voor allerlei zaken die het daglicht niet zouden kunnen verdragen. Wat voor zaken dit dan precies zijn en wanneer deze hebben plaatsgevonden wordt echter in het geheel niet duidelijk (ook niet in het officiële schrijven van de gemeente waar we inmiddels kennis van hebben genomen). Er worden louter suggesties en aannames geponeerd als zijnde de waarheid. Iedere onderbouwing (bijvoorbeeld door een voorbeeld waarbij iemand vanwege drugsbezit of een vechtpartij in het home is aangehouden) ontbreekt. Dit geldt ook voor de relatie tussen het supportershome en het vuurwerkincident op de tribune tijdens de wedstrijden tegen Dordrecht. Wij herkennen ons aldus dan ook niet in het beeld dat door de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt geschetst.

Het bevreemdt bovendien dat hoewel de gemeente claimt over allerlei informatie te beschikken dat er zich ongewenste zaken afspelen, wij gedurende de afgelopen vier jaren nog nooit ook maar iets van de gemeente hebben gehoord. Geen uitnodiging voor een informeel gesprek, geen officiële waarschuwing, helemaal niets.

We zijn van mening dat het sluiten of in dit geval zelfs (laten) slopen van een supportershome een ultimum remedium zou moeten zijn. De gemeente baseert zich in deze slechts op aannames en gaat direct over tot de zwaarst mogelijke maatregel. Wij achten dit besluit uitermate ondoordacht en bijzonder laakbaar.

Het is bovendien een misvatting dat het Supportershome eigendom zou zijn van de gemeente. De gemeente heeft hiertoe slechts een subsidie verstrekt aan de Stichting Met Heel Mijn Hart, die aldus eigenaar is van het supportershome en alle daaraan gerelateerde zaken. Dit is in het verleden overigens ook door een jurist van de gemeente bevestigd.

Door de handelwijze en het besluit van de gemeente zien wij onszelf genoodzaakt om alle (juridische) mogelijkheden aan te wenden om de sloop te voorkomen.

Bron: FCDBFans.nl