FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
M-Side buiten gebruik; brief verzonden

M-Side buiten gebruik; brief verzonden

21 juli 2017 om 15:35

De M-Side wordt komend seizoen niet meer gebruikt als tribune. Dat heeft FC Den Bosch laten weten in een schrijven aan de supporters. Er wordt naar een passend alternatief gezocht.

Aan de seizoenkaarthouders op de M-Side is een brief verzonden waarin FC Den Bosch de zaken verder toelicht. Dit staat er in het schrijven:FC Den Bosch is vanochtend door de gemeente ’s-Hertogenbosch op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek inzake de staat van de oosttribune. Buiten de jaarlijkse controle op het gebied van constructieve veiligheid is er als gevolg van de incidenten ook onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid op de tribune. Beheersing van sfeer, veiligheid en toezicht zijn hierbij de uitgangspunten geweest. Uit het onderzoek blijkt dat de oosttribune op een aantal verder onderzochte punten niet voldoet. Dat inzicht leidt ertoe dat de veiligheid op de oosttribune niet kan worden gegarandeerd en de sfeer, veiligheid en toezicht onvoldoende kunnen worden geborgd. Samen met politie is daarom besloten de tribune buiten gebruik te stellen.

In deze informatiemail stellen we je graag op de hoogte van alle vervolgstappen. Maandagavond vindt er overleg plaats met de diverse supportersorganen, zodat we je dinsdag een passend alternatief kunnen bieden. Hieronder volgt meer informatie.

Later vanmiddag zal de gemeente de onderzoeksresultaten wereldkundig maken via de pers. FC Den Bosch zal die berichtgeving via haar kanalen delen, maar gezien de begrijpelijke commotie die vorige week is ontstaan naar aanleiding van de gebrekkige communicatie vanuit de club rond de sluiting van het supportershome, leek het ons niet meer dan gepast dat we jou als seizoenkaarthouder als eerste van dit nieuws op de hoogte stellen. FC Den Bosch respecteert en volgt de beslissing van de gemeente, omdat zij van mening is dat de veiligheid van supporters in het stadion centraal staat en nooit in het geding mag komen. Desalniettemin is er begrip voor de teleurstelling, omdat er afscheid wordt genomen van een tribune met veel herinneringen. Aan ons als club, samen met onze supporters de taak om deze herinneringen een plek te geven, zodat er nieuwe hoofdstukken geschreven kunnen worden. De club wil hierbij hand in hand met haar supportersafvaardigingen optrekken om zowel tot een passend alternatief voor de korte termijn te komen, als tot een duurzame oplossing voor de lange termijn.

En nu?
Wat er buiten sluiting op korte termijn met de oosttribune gaat gebeuren is voor FC Den Bosch nog onduidelijk. We verwachten hier op korte termijn meer duidelijkheid over te kunnen geven, naar aanleiding van de gesprekken die tussen de betrokken partijen staan gepland. Zoals onlangs is gemeld wordt er met de gemeente en de Bossche Investerings Maatschappij (BIM) uitvoerig gesproken over toekomstige oplossingen, verbouwingen en ontwikkelingen van de oosttribune. Insteek van de betrokken partijen is om op korte termijn een convenant te tekenen dat er toe leidt dat er binnen afzienbare termijn een nieuwe oosttribune wordt gebouwd die voldoet aan alle eigentijdse wensen en eisen op het gebied van hospitality en veiligheid. De gemeente heeft de toezegging gedaan dat dit convenant er spoedig gaat komen en dat vervolggesprekken hierover binnenkort zullen plaatsvinden. Een veilige, gastvrije en publieksvriendelijke ontvangst van stadionbezoekers is het voornaamste uitgangspunt. Supporters zullen te zijner tijd uitvoerig worden betrokken bij alle ontwikkelingen, van tribune tot supportershome.

Maandag overleg met supportersorganen, dinsdag passend alternatief
De oosttribune zal aankomend seizoen niet toegankelijk zijn voor het Bossche publiek en dus zal de vele seizoenkaarthouders op korte termijn een passend alternatief moeten worden geboden. Dat doen we graag, waarbij we er naar streven om zo min mogelijk hinder te veroorzaken. FC Den Bosch heeft na het horen van het nieuws direct geschakeld richting Stichting Met Heel Mijn Hart en de officiële supportersorganen ‘Supportersclub FC Den Bosch’ en ‘Den Bosch FC’. Met hen is voor aanstaande maandagavond een gesprek ingepland, met als doel om binnen de mogelijkheden van de club tot een passend alternatief te komen voor seizoenkaarthouders. Dit heeft zowel betrekking op de plek op de tribune, als op een locatie waar supporters kunnen samenkomen voor de wedstrijd, in de rust en na afloop voor eten, drinken en sociaal contact. Aanstaande dinsdag zal de club alle seizoenkaarthouders op de oosttribune persoonlijk informeren en hen een passend voorstel doen.

Begrip
We beseffen dat dit alles behalve een ideale situatie is zo kort in aanloop richting de competitiestart. We realiseren ons bovendien terdege dat de sluiting van een historische tribune gepaard gaat met teleurstelling. Toch vragen we ook om begrip en om steun richting de spelersgroep die vol in voorbereiding is op het nieuwe seizoen. We zullen je dinsdag uitgebreid informeren en zijn ervan overtuigd dat we samen met onze supportersorganen in staat zijn om jou een gepast alternatief te bieden.

Met vriendelijke groet,
FC Den Bosch

Directie

Bron: FC Den Bosch