FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Meer vragen dan antwoorden na rapport

Meer vragen dan antwoorden na rapport

17 januari 2018 om 20:03

Het vandaag gepubliceerde rapport van de gemeente levert voorlopig meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Ook uitleg van club en directie bieden niet echt verduidelijking.

Dat de M-Side verouderd is, is oud nieuws. Al in 2012 beweerde D66 dat er op termijn zelfs doden zouden kunnen vallen op de oosttribune. Toenmalig wethouder Huib van Olden ontkrachtte dat echter. "Er is in fysieke zin geen sprake van een onveilige situatie. Zelf heb ik ook enkele keren op de oosstribune gezeten, ook een keer met mijn vrouw. Ik voelde me daar geenszins onveilig." Tussen 2012 en nu is er nagenoeg niets gewijzigd aan de tribune, dus waarom juist nu de gevonden gebreken een probleem zijn, is niet duidelijk.

Daarnaast wordt in het onderzoeksrapport ook gewezen op 'struikelgevaar' in het buffervak, tussen het bezoekersvak en de M-Side. Dit buffervak is echter al sinds 2002, toen de tribunes achter de beide doelen zijn opgeleverd, buiten gebruik. Volgens de onderzoekscommissie zouden de trappen echter wel beklommen kunnen worden als de hekken open zouden zijn, en worden deze trappen daarom ook meegenomen in de beoordeling. In het rapport wordt overigens ook geen melding gemaakt van het aantal incidenten dat plaatsgevonden zou hebben als gevolg van de 'onveilige trappen'. Dat de dakconstructie dan juist weer niet in het onderzoek is meegenomen, is ook merkwaardig te noemen.

Het begeleidend schrijven op de site van de club zelf gaat juist over de sociale veiligheid op de M-Side, waar dit rapport geen betrekking op heeft: Naar aanleiding van de incidenten op vrijdag 5 mei jl. rond het duel FC Den Bosch – FC Dordrecht had gemeente ‘s-Hertogenbosch besloten om, los van de jaarlijkse controle op het gebied van constructieve veiligheid, ook een onderzoek te verrichten naar de sociale veiligheid op de tribune. Beheersing van sfeer, veiligheid en toezicht waren hierbij de uitgangspunten. Het onderzoek heeft er destijds toe geleid dat de oosttribune op een aantal van de verder onderzochte punten niet voldeed, waarna gemeente ‘s-Hertogenbosch in overleg met politie heeft besloten om de oosttribune buiten gebruik te stellen, omdat de veiligheid onvoldoende kon worden gegarandeerd.

Directeur Paul van der Kraan, die toch al niet geremd lijkt door enige vorm van dossierkennis inzake de verhuizing, reageert kort in het Brabants Dagblad. "We hebben te maken met een tribune uit de jaren vijftig die absoluut niet voldoen aan deze tijd. Het gaat om sanitair waar je bij wijze van spreken je hond niet zou uitlaten. Zo wil je de mensen niet ontvangen. Tientallen jaren is bitter weinig onderhoud gepleegd." Echter wordt in het rapport met geen woord gerept over sanitaire voorzieningen - die immers ook niets te maken hebben met de bouwkundige veiligheid - en zijn deze in 2013 nog vernieuwd door de supporters zelf. Ook de quote over 'het ontvangen van mensen' is opmerkelijk te noemen, aangezien Van der Kraan zondag nog vond dat de in opspraak geraakte beveiligers prima werk geleverd hadden.

Bron: FCDBFans.nl