FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Terugkoppeling evaluatie Den Bosch - Almere

Terugkoppeling evaluatie Den Bosch - Almere

19 januari 2018 om 18:08

Na het duel FC Den Bosch – Almere City FC heeft de club per e-mail diverse opmerkingen, vragen en in sommige gevallen ook klachten ontvangen van supporters over de horeca, veiligheid en kaartverkoop rond deze wedstrijd in Stadion De Vliert.

Dit was voor de club aanleiding om donderdagavond met Supportersclub FC Den Bosch, Den Bosch FC en supportersplatform RFU in gesprek te gaan, met als doel om tot directe verbeteringen te komen.

Veiligheid en klantvriendelijkheid
Na de opening van veiligheidscoördinator Willem Heeren, waarin hij terugblikte op de gebeurtenissen van de afgelopen wedstrijd, kregen de aanwezige supporters de ruimte om hun reactie te geven. Zij vielen met name over de in hun beleving niet klantvriendelijke benadering vanuit de club op de zuidtribune. Er hing volgens hen een opgefokte en agressieve sfeer, waar de club op voorhand tijdens de briefing juist had ingestoken op een klantvriendelijke ontvangst. Het incident, waarbij een supporter die zich niet wilde laten fouilleren uit het stadion werd verwijderd, werd uitgebreid besproken. Het zorgde voor de rest van het duel voor een ‘wij/zij-sfeer’ op de zuidtribune, waarbij meerdere beveiligers tijdens en na afloop van de wedstrijd fysiek zijn belaagd en bedreigd. Algemeen directeur Paul van der Kraan gaf aan dat hij bij het eerstvolgende duel zelf de briefing verricht richting stewards en beveiligingspersoneel. Hij nam de klachten van de supportersclubs hoog op en heeft aangegeven binnen de mogelijkheden alles in het werk te stellen om de klantvriendelijkheid te verbeteren. Zijn aanbod om vanuit supporters de komende duels voor ‘waarnemers’ te zorgen werd in beraad genomen.

Ook Mark Klerks, eigenaar van Klerks Security, was aanwezig en beaamde dat er vanuit beide zijden na het incident een gespannen sfeer hing. Klerks gaf aan dat zijn bedrijf voor klantvriendelijkheid staat. Hij heeft aangegeven met zijn medewerkers in gesprek te gaan, om in de toekomst dergelijke situaties te voorkomen. Zijn doel is om de verhoudingen spoedig weer te normaliseren en geeft aan hier vertrouwen in te hebben, omdat er tijdens de afgelopen seizoenen tussen zijn medewerkers en supporters nauwelijks incidenten hebben plaatsgevonden.

Catering
Alle aanwezige supporters waren het er over eens dat afgelopen duel op het gebied van publiekscatering onvoldoende werd ingevuld. De caterpunten waren gesloten tijdens de wedstrijd en op de andere momenten stonden supporters als gevolg daarvan in lange wachtrijen. FC Den Bosch heeft aangegeven met Top-Events in gesprek te treden en met hen de mogelijkheden te onderzoeken tot verbeteringen op het gebied van het aantal verkooppunten, het assortiment, de snelheid van serveren en de openingstijden. De caterpunten waren tijdens de wedstrijd gesloten vanwege een last minute opgelegde opschaling van het veiligheidsprotocol.

Kaartverkoop
De club gaat tevens onderzoeken in welke mate de kaartverkoop weer kan worden genormaliseerd. Als gevolg van de op het laatste moment opgelegde verhoogde veiligheidsmaatregelen heeft FC Den Bosch tot 1-op-1 verkoop moeten overgaan. Dit heeft er toe geleid dat zij enkele supporters huiswaarts heeft moeten sturen die niet aan de gestelde eisen konden voldoen. Dit betreurt de club vanzelfsprekend. Ook hierover gaat FC Den Bosch met alle betrokken partijen in gesprek om tot verbeteringen te komen bij de eerstvolgende duels.

Wij-gevoel
Paul van der Kraan benadrukte tijdens het gesprek dat de club voor een ‘wij-gevoel’ wil gaan. Iedereen beseft dat de afgelopen wedstrijd daar niet aan heeft bijgedragen en dat de genomen veiligheidsmaatregelen hun impact hebben. De club komt in de week van de wedstrijd terug op de punten ‘klantvriendelijkheid/veiligheid’, ‘catering’ en ‘kaartverkoop’, nadat zij alle betrokken partijen heeft gesproken en hoopt spoedig stappen te kunnen zetten.

Doorontwikkeling Stadion De Vliert
De aanwezige supporters vroegen Paul van der Kraan tot slot ook nog naar de huidige status van de doorontwikkeling van Stadion De Vliert. Paul gaf hierbij aan dat de projectgroep die zich hiervoor inzet, eind volgende week haar plannen mag presenteren aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De club zal meer over dit onderwerp communiceren zodra zij in de gelegenheid is om dit te doen.

Samen met de betrokken supportersclubs wil FC Den Bosch binnen haar mogelijkheden toewerken naar een prettige voetbalsfeer voor haar bezoekers in Stadion De Vliert. Klantvriendelijkheid en veiligheid moeten hierbij hand in hand gaan. De club bedankt alle aanwezigen voor hun constructieve inbreng. Naar aanleiding van de eerstvolgende wedstrijd op vrijdag 2 februari tegen SC Telstar (20.00 uur) wordt er opnieuw een evaluatiegesprek ingepland. Dit gesprek vindt plaats op dinsdag 6 februari, waarna er wederom via deze website terugkoppeling wordt gegeven.

Bron: FC Den Bosch.nl