FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Tonnen verlies bij FC Den Bosch

Tonnen verlies bij FC Den Bosch

20 februari 2018 om 17:07

FC Den Bosch heeft het seizoen 2016/2017 afgesloten met een verlies van 872.000 euro. De geëxplodeerde lonen en salarissen en personeelskosten leiden tot deze dieprode cijfers.

De cijfers zijn in geheel contrast met vorig seizoen, toen nog een mooie plus van bijna 100.000 euro werd gerealiseerd. Een toelichting van de club op de cijfers is er niet; FCDBFans.nl zet de belangrijke zaken op een rijtje. Daarbij dient aangetekend te worden dat FC Den Bosch niet de volledige jaarrekening heeft gepubliceerd. Zo ontbreekt de accountantsverklaring en toelichtingen op grote balansposten zijn ook niet meegenomen in het document op de officiële website.

Bezittingen en schulden
Door de uitgifte van aandelen à 890.000 euro is het negatieve eigen vermogen van FC Den Bosch iets verbeterd. Na balansdatum zal nog eens 505.000 euro aan leningen worden omgezet in aandelen. De aandelenuitgifte heeft er toe geleid dat het banksaldo van FC Den Bosch er flink op vooruit is gegaan: op het meetmoment (30 juni 2017) had FC Den Bosch meer dan 300.000 euro op de bank staan. Aan de schuldenlast van FC Den Bosch is niet veel veranderd, behoudens dat er 425.000 aan achtergestelde leningen zijn bijgekomen.

Tonnenverlies
Twee seizoenen terug draaide de club nog een mooie plus van 95.000 euro. Uit de resultatenrekening van dit jaar blijkt dat FC Den Bosch over het afgelopen seizoen een verlies heeft gedraaid van 872.000 euro. Twee posten springen er enorm uit. De lonen en salarissen stijgen van 940.000 naar 1,6 miljoen (bijna een verdubbeling) en de overige personeelskosten gaan van 210.000 naar 440.000 euro (meer dan een verdubbeling). Ook de huisvestingskosten zijn met 50.000 euro toegenomen, van 490.000 naar 540.000.

De teruggelopen omzet, die van 3,5 naar 3,2 miljoen gaat, wordt mede verklaard door het lagere aantal seizoenkaarthouders en het aantal betalende toeschouwers bij de wedstrijden in het seizoen 2016/2017. Aan sponsorgeld werd zo'n 12.000 euro minder binnengehaald dan in het seizoen 2015/2016. FC Den Bosch verwachtte voor het huidige seizoen een lichte stijging in de sponsorkosten, mits een nieuwe hoofd- en stadionsponsor werd gevonden (wat tot op heden nog niet is gebeurd).

Geld in kas
Het belangrijkste overzicht, hoeveel geld er op de bankrekening staat, laat wel een positieve ontwikkeling zien. Dat is echter volledig te danken aan de opbrengsten uit de verkoop van aandelen en de ontvangsten uit langlopende scholden, zo'n 1,3 miljoen.

Overige opvallende zaken
In het jaarverslag wordt gemeld dat FC Den Bosch het grootste deel van de transferrechten van spelers weer in eigen bezit heeft, door de uitgifte van aandelen. Paul van der Kraan heeft tegenover het Brabants Dagblad een korte reactie gegeven op de jaarcijfers. "Daar ontkom je niet aan (873.000 euro verlies, red.) met drie slechte sportieve seizoenen op rij. We zijn achtereenvolgens als zestiende, zeventiende en veertiende geëindigd en hebben steeds de play-offs gemist. Daar is te weinig rekening mee gehouden in onze begroting. Vooral de inkomsten uit ticketing zijn dramatisch teruggelopen, van 450.000 naar 260.000 euro”, aldus de directeur.

Bron: FCDBFans.nl / Brabants Dagblad