FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Roel van der Krabben vertrekt bij FCDB

Roel van der Krabben vertrekt bij FCDB

29 maart 2018 om 18:30

Roel van der Krabben gaat FC Den Bosch verlaten. De Bossche club neemt afscheid van de huidige manager Marketing & Communicatie, die met ingang van donderdag 5 april bij FC Den Bosch uit dienst treedt.

Na enkele gesprekken met een extern adviesbureau, dat was ingeschakeld om een scan van de organisatie te maken in het kader van de financiële gezondmaking van de club, werd geconcludeerd dat FC Den Bosch nog meer de focus dient te leggen op de inkomstenkant van haar begroting. Naar aanleiding van deze conclusie hebben de Raad van Commissarissen en directie binnen de reorganisatie actie ondernomen en de keuze gemaakt om onder meer de functie van manager Marketing & Communicatie te laten vervallen.

Algemeen directeur Paul van der Kraan over het vertrek van Roel van der Krabben: “Vanzelfsprekend betreuren we het dat we afscheid nemen van Roel. Hij heeft zich als medewerker in verschillende functies ruim 15 jaar actief ingezet voor de club en is van grote toegevoegde waarde geweest voor de organisatie. Roel heeft zich binnen FC Den Bosch altijd gekenmerkt door zijn werklust, positiviteit en professionele houding ten opzichte van stakeholders. We hebben als club dan ook veel waardering voor hem als persoon en voor zijn inzet en toewijding richting FC Den Bosch. Als club wensen we hem veel succes toe in zijn zoektocht naar een nieuwe baan.”

Roel van der Krabben betreurt zijn vertrek, maar verlaat FC Den Bosch met opgeheven hoofd: “Vanzelfsprekend ben ik teleurgesteld dat er voor mij geen toekomst binnen de nieuwe organisatie is weggelegd, omdat mijn functie bij FC Den Bosch als gevolg van de bezuinigingsslag ophoudt te bestaan. Toch kijk ik vooral ook met een trots gevoel terug op de seizoenen die ik bij de club heb gewerkt. Ik heb veel tijd en energie in FC Den Bosch gestoken en daar ook veel voor teruggekregen, zowel op zakelijk vlak als privé. In een dynamische voetbalomgeving heb ik op het gebied van marketing, communicatie en sales ontzettend veel geleerd en ook veel projecten mogen optuigen en uitvoeren. De lancering van het seizoenkaartconcept ‘Pay Per Point’ zie ik hierbij als een van de persoonlijke hoogtepunten. Ik ben de vele mensen die ik via FC Den Bosch heb leren kennen dankbaar voor de prettige samenwerking en ga er vanuit dat ik hen in de nabije toekomst snel weer tref in Stadion De Vliert!”

Bron: FC Den Bosch.nl