FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
KNVB keurt overname af

KNVB keurt overname af

30 maart 2019 om 10:14

KNVB zegt ‘nee’ tegen Kakhi Jordania; FC Den Bosch onderzoekt mogelijkheden voor beroep.

De Licentiecommissie van de KNVB heeft FC Den Bosch-directeur Paul van der Kraan vrijdag in een gemotiveerd besluit laten weten dat zij geen goedkeuring wil verlenen aan de overdracht van de aandelen door FC Den Bosch aan Kakhi Jordania. Op 24 juli vorig jaar sloten club en beoogde eigenaar, onder voorbehoud van goedkeuring door de KNVB, een voorlopige koopovereenkomst.

Sinds de zomer van 2018 schrijven de reglementen van de KNVB voor dat de Licentiecommissie vooraf toestemming moet verlenen wanneer iemand meer dan 25 procent zeggenschap wil krijgen binnen een betaald voetbalorganisatie. Een beslissing over de overdracht van de aandelen van
FC Den Bosch aan Kakhi Jordania werd op donderdag 21 maart jongstleden voor de derde keer uitgesteld. Afgelopen november nam de Licentiecommissie het besluit om forensisch accountantsbureau Grant Thornton nader onderzoek te laten doen. Vrijdag volgde het negatieve besluit van de bond. Omdat de clubleiding het niet wenselijk achtte om dit bericht op een wedstrijddag bekend te maken, is besloten om het besluit pas zaterdagochtend wereldkundig te maken. 

De Raad van Commissarissen van FC Den Bosch overweegt sterk om in beroep te gaan en onderzoekt de mogelijkheden om het besluit van de Licentiecommissie aan te vechten. Omwille van dat mogelijke beroep doet de clubleiding geen inhoudelijke uitspraken over de gronden waarop de Licentiecommissie tot haar besluit is gekomen. Om diezelfde reden wordt op dit moment ook niet bekend gemaakt waarop het mogelijke beroep van FC Den Bosch rust.

FC Den Bosch heeft er van haar kant alles aan gedaan om de procesgang op een soepele en zorgvuldige wijze te laten verlopen. Gevraagde informatie is door club en door Kakhi Jordania steeds aangeleverd. Al sinds december vorig jaar heeft FC Den Bosch er bij de KNVB op aangedrongen dat het uitblijven van een beslissing grote gevolgen heeft voor de reguliere bedrijfsvoering van de club. Zakelijk gezien lijdt FC Den Bosch aanzienlijke schade doordat bedrijfsprocessen stil liggen. Ook was FC Den Bosch genoodzaakt om afgelopen woensdag alle relevante contracten pro forma op te zeggen. Conform de voetbal-cao moeten aflopende contracten van spelers en trainers voor 1 april opgezegd of verlengd worden. Vanuit menselijk oogpunt vond de clubleiding het onverantwoord, en op z’n minst onwenselijk, werknemers nog langer in onzekerheid te laten.

FC Den Bosch houdt supporters, sponsors en andere betrokkenen via de clubkanalen op de hoogte van de voortgang in de hierboven beschreven kwestie.

Bron: FC Den Bosch