FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
KNVB: beoordeling te zwaar, nieuwe deskundigen

KNVB: beoordeling te zwaar, nieuwe deskundigen

25 mei 2019 om 17:32

Nog minimaal drie weken en FC Den Bosch weet of de overname van de club door Kakhi Jordania alsnog doorgang kan vinden. De beroepscommissie heeft een tweetal nieuwe deskundigen ingeschakeld omdat de eerdere beoordeling te zwaar zou zijn geweest.

De Beroepscommissie van de KNVB heeft FC Den Bosch zaterdag in een schriftelijke verklaring laten weten dat zij van mening is dat de maatstaf die de Licentiecommissie van de voetbalbond heeft gehanteerd bij het beoordelen van de overname van de aandelen van FC Den Bosch door Kakhi Jordania, ‘te zwaar’ is geweest. Hierop heeft de Beroepscommissie een aantal punten van het normenkader, alsmede de bewijslast nu zelf opnieuw bepaald. Vanwege deze herijking komt de Beroepscommissie nu met een zogenaamde ‘tussenbeslissing’ en niet met een definitieve uitspraak over het al dan niet goedkeuren van de overname.

Zoals bekend, wees de Licentiecommissie de geplande overname op 29 maart af. Tegen deze beslissing ging FC Den Bosch in beroep. De mondelinge behandeling diende eerder deze maand, op 7 mei in Zeist. Over de punten van beroep die toen door het advocatenteam van FC Den Bosch uiteen zijn gezet, heeft de commissie zich inmiddels dus gebogen. In de ‘tussenbeslissing‘ van zaterdag heeft de commissie aan partijen meegedeeld dat hun afwegingen hebben geleid tot het inschakelen van een tweetal, nieuwe deskundigen. Eén van de vragen waarop de Beroepscommissie antwoord wil, heeft betrekking op het hernieuwde normenkader en hoe zich dit verhoudt tot de situatie Kakhi Jordania/FC Den Bosch. De deskundigen is een termijn van drie weken gegeven om de commissie voor te lichten over de gestelde vragen. Hierna velt de Beroepscommissie van de KNVB een eindoordeel.

Mr. Rob Kleijzen, namens de Raad van Commissarissen van FC Den Bosch: “We hebben een positief gevoel overgehouden aan de overwegingen van de Beroepscommissie. Hoewel dit nog geen garanties geeft ten aanzien van de bevindingen van de deskundigen, hebben we vertrouwen in een goede afloop.”

Bron: FC Den Bosch