FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Definitieve streep door overname FC Den Bosch

Definitieve streep door overname FC Den Bosch

18 juli 2019 om 21:31

De overname van FC Den Bosch door Kakhi Jordania is definitief van de baan. De Georgische zakenman heeft de herkomst van zijn geld niet voldoende kunnen aantonen.

FC Den Bosch maakte dit vanavond zelf bekend middels het onderstaande persbericht:

FC Den Bosch en Kakhi Jordania krijgen na twaalf maanden onzekerheid duidelijkheid uit Zeist: definitief géén toestemming voor overname aandelen

De onafhankelijke beroepscommissie licentiezaken heeft FC Den Bosch donderdagavond laten weten dat zij de overname van de aandelen van de club definitief niet goedkeurt. Na een eerdere afwijzing door de Licentiecommissie eind maart, is FC Den Bosch in samenspraak met- en op verzoek van Kakhi Jordania in beroep gegaan. De club was ook de enige partij die dit volgens het Licentiereglement betaald voetbal van de KNVB kon doen.

De beroepsprocedure diende begin mei mondeling, waarna eind mei een tussenbeslissing volgde. De commissie schakelde toen twee externe deskundigen in. Hoewel de tussenbeslissing, waarin door de beroepscommissie werd vastgesteld dat er procedurele fouten zijn gemaakt, ruimte leek te bieden voor een ja-scenario, is de eindbeslissing toch negatief.
Naar de mening van de beroepscommissie is de herkomst van de financiële middelen onvoldoende aangetoond. Hierdoor voorziet de beroepscommissie integriteitsrisico’s. Het legal team van FC Den Bosch en Kakhi Jordania heeft er alles aan gedaan om tot een positief resultaat te komen. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk. Kakhi Jordania kan op persoonlijke titel een bodemprocedure starten bij de burgerrechter. Of hij dit ook daadwerkelijk gaat doen, is FC Den Bosch op dit moment niet bekend.

Jan-Hein Schouten, voorzitter Raad van Commissarissen van FC Den Bosch: “De opluchting dat er eindelijk duidelijkheid is, is voelbaar, maar de teleurstelling over de beslissing overheerst. Het proces hield de laatste maanden iedereen gegijzeld. Door het uitblijven van een beslissing over het verkooptraject en het schimmenspel dat volgde met onderzoek na onderzoek, zijn club en supporters in een vacuüm terecht gekomen. Het was een hele moeilijke periode.”

“Aan Kakhi Jordania zijn wij hoe dan ook veel dank verschuldigd. Hij heeft de club een boost van jewelste gegeven en hij heeft laten zien dat er met een relatief geringe investering iets in gang gezet kan worden. Daarvoor verdient hij ons respect.”
“Naast teleurstelling overheerst ook een gevoel van irritatie dat het proces zo lang heeft moeten duren. Hierdoor hebben we als club nagenoeg stil gestaan, met liquiditeitsproblemen tot gevolg. De consequenties op velerlei gebied zijn daardoor groot. De clubleiding heeft nagedacht over alternatieve oplossingen. Met de huidige wetenschap gaan we hier op korte termijn invulling aan geven. We hebben van de licentiecommissie tot 26 augustus uitstel gekregen om de begroting voor het seizoen 2019-2020 alsnog sluitend te krijgen.”

FC Den Bosch heeft op het hele traject weinig commentaar gegeven. Juist dat is de club door de achterban niet altijd in dank afgenomen. Maar FC Den Bosch kon niet anders. Er ligt een geheimhoudingsverklaring die gerespecteerd moet worden. Privacy- en bedrijfsgevoelige informatie, in een dossier dat bovendien zo complex is geworden dat het voor een leek niet meer te bevatten is.
Schouten: “Als afgelopen seizoen één ding heeft aangetoond dan is het dat er voor
FC Den Bosch voldoende draagvlak is voor een mooie toekomst.”


Bron: FC Den Bosch