FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Jordania en Den Bosch reageren op rechtzaak

Jordania en Den Bosch reageren op rechtzaak

24 juli 2019 om 16:50

Zowel de club als Kakhi Jordania hebben een verklaring gegeven naar aanleiding van de hoorzitting van vandaag. FC Den Bosch heeft de verklaring op de eigen website geplaatst. Jordania heeft ons zijn verklaring toegestuurd.

De verklaring die wij ontvingen van zijn woordvoerder Nikita Matveev is in het Nederlands en is hieronder te lezen:

Na de hoorzitting van vandaag (24 juli) in de rechtbank te Den Bosch zal uiterlijk over een week de beslissing worden gegeven op het verzoek van de heer Kakhi Jordania tot het treffen van voorlopige maatregelen (beslaglegging) ten laste van FC Den Bosch.

Achtergrond van het verzoek is dat de club de afspraken die zijn gemaakt in een overeenkomst niet na is gekomen. De heer Jordania is nog steeds bereid zijn verplichtingen na te komen, maar hij heeft ook rechten uit hoofde van die overeenkomst die hij wenst te beschermen.

De heer Jordania onderstreept nog eens dat het genoemde verzoek is ingediend om het management van de club ervan te overtuigen de ontstane situatie in der minne te schikken. Helaas heeft het management van de club de afgelopen weken geen interesse getoond in het vinden van een mogelijke adequate oplossing. Wel is vanochtend afgesproken dat de club binnen een week een voorstel doet. De heer Jordania wacht dat voorstel met interesse af en hoopvolle verwachting af.

Volledigheidshalve verklaart de heer Jordania hierbij dat zijn juridische team alle nodige maatregelen zal nemen om de legitieme rechten en belangen te beschermen. Dit betreft de terugvordering van alle door FC Den Bosch geleende bedragen (bijna 4 miljoen euro) en hij overweegt de mogelijkheid om een vordering in te stellen bij een civiele rechtbank tegen de beslissing van KNVB om de toestemming voor de aankoop van de (aandelen van de) club te weigeren.

Tijdens de hoorzitting van vanochtend werd geprobeerd een verband te leggen met een mogelijk faillissement van FC De Bosch en een eventuele toekenning van het verzoek. Dit is niet terecht en heeft niets te maken met de realiteit. Het is geen geheim dat de club al financiële problemen had (en heeft), nog voordat het onderhavige verzoek werd ingediend. Financiële problemen die niet zijn te verwijten aan de heer Jordania (al wordt onterecht de indruk gewekt van wel) maar aan het niet nakomen van afspraken van het management van de club.


De club reageert als volgt:

FC Den Bosch is woensdagochtend als gedaagde verschenen voor de Rechtbank Oost Brabant in ’s-Hertogenbosch. Mr. Folgering van LXA The Law Firm en Peter Poirters namens de Raad van Commissarissen voerden namens FC Den Bosch het woord. Na een bewogen ochtend is de stand van zaken op dit moment als volgt:

De rechter doet uiterlijk over een week uitspraak of het verzoek van Kakhi Jordania om conservatoir beslag te mogen leggen ten laste van FC Den Bosch wordt toegestaan.
FC Den Bosch en de advocaat van Jordania hebben tijdens een schorsing van de zitting kort overleg gevoerd. Hierin is afgesproken dat FC Den Bosch volgende week een voorstel overlegt aan Jordania waarin staat hoe club en Jordania uit elkaar kunnen gaan.

Dit voorstel, en besprekingen die in dit kader gevoerd gaan worden, staan los van de uitspraak van de rechter.
Tijdens de zitting is door Mr. Folgering in zijn pleidooi gesteld dat het honoreren van het beslagverzoek door de rechter zou kunnen leiden tot acute liquiditeitsproblemen bij FC Den Bosch. In theorie zou het volgens de advocaat zelfs kunnen leiden tot een faillissement van FC Den Bosch. FC Den Bosch realiseert zich dat deze uitspraak tot onrust leidt bij haar achterban. Belangrijk is daarom te melden dat de club hard bezig is met wat in de volksmond “Plan B” is gaan heten. Plan B gaat er voor zorgen dat FC Den Bosch weer een goede basis heeft waarmee zou de komende seizoenen vooruit kan. Plan B moet zijn gerealiseerd voor 26 augustus a.s. De datum waarop FC Den Bosch alsnog een sluitende begroting moet indienen bij de Licentiecommissie van de KNVB. Het concretiseren van Plan B zou dus in theorie bemoeilijkt kunnen worden door een mogelijk beslag. Mede doordat de uitspraak van de rechter nog even op zich laat wachten, moet ook FC Den Bosch nog even wachten met het ontvouwen van haar precieze plannen. Achter de schermen wordt gewerkt!Bron: FCDBFans | FC Den Bosch