FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Drie ton verlies voor FC Den Bosch

Drie ton verlies voor FC Den Bosch

31 januari 2020 om 18:02

FC Den Bosch heeft over het afgelopen seizoen drie ton verlies geleden. De club blijft ook in categorie 1 van de KNVB. Dat blijkt uit de jaarcijfers die vandaag door FC Den Bosch zijn gepubliceerd.

Het 'Jordania-jaar' kenmerkt zich door een netto omzet die meer dan verdubbeld is, maar waarin de uitgaven ook met bijna drie miljoen zijn toegenomen. In het jaarverslag wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol van Kakhi Jordania en zijn invloed op de dagelijkse beleidsvoering van Den Bosch. Ten aanzien van de Georgiër meldt FC Den Bosch dat de zaak nog steeds onder advocaten is, en dat hij nog steeds voornemens zou zijn om FC Den Bosch voor de rechter te dagen.

Het 'categorie-systeem', waarmee de KNVB voorheen werkte, wordt uitgefaseerd. Vanaf heden wordt er gewerkt met FRS (Financieel Rating Systeem). Op basis van deze richtlijn krijgen alle BVO's een bepaald aantal punten toegekend. Er zijn maximaal 40 punten te behalen. Indien er minder dan 15 punten worden behaald, dient er een plan van aanpak overlegd te worden om de financiële situatie structureel te verbeteren (gelijk aan de voormalige categorie 1). FC Den Bosch scoorde over het afgelopen seizoen 7 punten en staat dus onder verscherpt toezicht.

Voor FC Den Bosch hebben de jaarcijfers mogelijk nog consequenties op een later tijdstip. In het licentiesysteem staat expliciet toegelicht dat er één winstpunt voorwaardelijk in mindering wordt gebracht indien de vermogenspositie niet met (ten minste) 5% verbetert. Die sanctie wordt opgelegd indien het negatieve eigen vermogen groter is dan 25% van de netto-omzet. Indien blijkens de eerstvolgende jaarcijfers daarna, wederom sprake is van het niet verbeterd hebben van het negatief eigen vermogen met (opnieuw) (ten minste) 5% én het negatieve eigen vermogen groter is dan 25% van de netto omzet, zal de voorwaardelijke sanctie worden omgezet in een onherroepelijke sanctie (één wedstrijdpunt in mindering) en zal wederom één wedstrijdpunt in mindering voorwaardelijk als sanctie worden opgelegd.

De jaarcijfers zijn hier te zien.

Bron: FCDBFans.nl / KNVB