FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Rechtszaak tussen Jordania en FC Den Bosch van start

Rechtszaak tussen Jordania en FC Den Bosch van start

9 maart 2021 om 18:28

Vandaag heeft de rechtbank in Den Bosch de zaak tussen Kakhi Jordania en FC Den Bosch behandeld. Jordania eist van FC Den Bosch 1,8 miljoen euro, omdat de club dat volgens hem zou hebben besteed zonder zijn toestemming.

Rusland
Kakhi Jordania, Nikita Matveev en Anton Evmenov volgden de zaak vanuit Rusland via een videoverbinding. Via een vertaalster voerden ze het woord. De zitting werd geopend met een door Jordania voorbereid pleidooi. Jordania gaf aan nog steeds een warm hart voor FC Den Bosch te hebben, maar dat FC Den Bosch zijn geld heeft besteed aan dingen waarvoor het niet bedoeld was. "Bestuurlijke mislukkingen," zo claimde de Georgiër. Jordania gaf aan dat hij bij zijn binnenkomst direct in de club geïnvesteerd had. "Er was geen tijd te verliezen - en FC Den Bosch garandeerde mij dat het met de goedkeuring van de KNVB wel goed zou komen."

Eisen
Na het betoog van Jordania nam zijn advocaat, Dolf Segaar, het woord. Hij maakte bezwaar tegen het feit dat FC Den Bosch beweert dat Jordania feiten verdraait. Dat vond hij een persoonlijke aanval en daar nam hij afstand van. Volgens Segaar heeft Jordania 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in FC Den Bosch. Dat bedrag zou worden terugbetaald met transferopbrengsten. Daarover heeft FC Den Bosch aan Jordania geen inzicht verschaft. De club zou nu voor het eerst gemeld hebben dat er 403.000 euro aan transferopbrengsten waren, maar die worden niet gebruikt om de lening van Jordania terug te betalen.

Voortbestaan
Namens FC Den Bosch voerde advocaat Knotter aan dat FC Den Bosch natuurlijk geen invloed had op het goedkeuringstraject door de KNVB. Hij betoogde dat "de nachtmerrie, die inmiddels al 2 jaar duurt, zo snel mogelijk moet eindigen." Ook het voortbestaan van de club is in het geding geweest, door de kosten waar FC Den Bosch nog mee kampte uit de Kakhi-tijd. "Het had geen haar gescheeld of FC Den Bosch had niet meer bestaan. Door de verkoop van 2 spelers en het bijspringen van andere stakeholders kreeg de club toch een licentie."

Kostenoverzicht
Volgens de advocaat van FC Den Bosch is de vordering van Jordania op lucht gebaseerd. Hij, en zijn kompaan Matveev, zouden op de hoogte zijn geweest van alle door FC Den Bosch gedane uitgaven. Volgens Knotter is er zelfs 'misbruik van recht', omdat Jordania redelijkerwijs kan inschatten dat zijn claims niet reëel zijn. In een correspondentie tussen Paul van der Kraan en Nikita Matveev is een kostenoverzicht opgenomen. Matveev gaf aan dat dit kostenoverzicht inderdaad van zijn hand was, maar dat dit gebaseerd was op onvolledige informatie vanuit FC Den Bosch. Ook Jordania gaf nogmaals aan meermaals om financiële documentatie te hebben gevraagd, maar deze nooit te hebben ontvangen. Op basis van niet nagekomen verplichtingen en de geleden schade claimt FC Den Bosch nog 383.000 euro van Jordania.

Vragen
Na het betoog van de advocaat van FC Den Bosch had de rechtbank nog een behoorlijk aantal vragen. Onder meer over welke kosten Jordania nu moest accorderen, en wat precies de bevoegdheid van Matveev en Evmenov was, wilde de rechtbank opheldering. Ook was er onenigheid over de beroepsprocedure bij de KNVB, nadat er een streep was gehaald door de overname. FC Den Bosch betoogde dat dit hoger beroep, en het inschakelen van professor Van Kollenburg, op voorspraak van Jordania was gedaan. Jordania betwistte dit echter; het beroep zou een beslissing van FC Den Bosch zijn geweest. Dat de club die kosten niet zou kunnen betalen, vindt hij de verantwoordelijkheid van FC Den Bosch zelf.

Derde partij
Na de pauze voerde het 'kamp Jordania' een eiswijziging door. De Georgiër wil dat er een derde partij gaat onderzoeken welke uitgaven er nu precies zijn gedaan. FC Den Bosch maakt hier bezwaar tegen: dit zou de zaak maanden vertragen. Volgens de advocaat van Jordania hoeft hiervan geen sprake te zijn; het staat FC Den Bosch immers vrij o hier vrijwillig aan mee te werken.

Meerjarige contracten
De rechtbank ging ook nog in op de meerjarige contracten die werden afgesloten onder Evmenov. Volgens de advocaat van Jordania was het altijd de bedoeling om 1 seizoen te financieren. De rechtbank vond het vreemd dat er al eerder meerjarige contracten waren afgesloten. De advocaat van Jordania gaf aan dat het zou kunnen dat deze contracten er waren, maar dat men na afloop van het seizoen bij elkaar had moeten gaan zitten om te spreken over deze kosten.

Conclusie
Na nog een korte pauze werden beide partijen het eens over een overlegperiode van twee weken. Daarin gaan FC Den Bosch en Jordania nogmaals om tafel zitten om te proberen tot een overeenkomst te komen. De rechtbank gaf aan kansen te zien, als beide partijen de oprechte intentie hebben om eruit te komen. FC Den Bosch en Jordania moeten dan over 2 weken aan de rechtbank laten weten wat de stand van zaken is. Komen de partijen er onderling niet uit, dan volgt op 9 juni het vonnis.

Bron: FCDBFans.nl