FC Den Bosch

FCDBFans

Met heel mijn hart
Licentiesysteem: hoe zit het in elkaar?

Licentiesysteem: hoe zit het in elkaar?

2 maart 2020 om 17:16

FC Den Bosch is door de licentiecommissie bestraft met drie punten in mindering. Een tweede aftrek van drie punten dreigt vanwege te weinig liquiditeit. Hoe werkt dit systeem precies?

FRS
FC Den Bosch is momenteel de enige club in Nederland waarvan de financiële situatie als 'onvoldoende' wordt beoordeeld. De financiële situatie van alle betaald voetbalorganisaties wordt in Nederland gemeten aan de hand van een puntensysteem. In dit puntensysteem, genaamd FRS, zijn 40 punten te verdienen. Bij minder dan 15 punten komt een club onder verscherpt toezicht. FC Den Bosch scoorde bij de laatste meting zeven punten en valt dus in de categorie 'onvoldoende'.

FC Den Bosch bevindt zich al enige tijd in deze 'onvoldoende' categorie. Op 8 januari 2018 maakte Paul van der Kraan bekend dat FC Den Bosch per direct naar de 'onvoldoende' categorie was teruggezet. Achteraf bleek dat FC Den Bosch de jaarcijfers te laat had aangeleverd en daardoor was teruggezet. Hiervoor kreeg FC Den Bosch ook een boete van 10.000 euro.

Plan van aanpak
Om uit deze 'onvoldoende' categorie te komen, dient FC Den Bosch een plan van aanpak op te stellen. Het doel van het plan van aanpak is om binnen 3 jaar weer in de 'voldoende' categorie terecht te komen. Binnen dit plan van aanpak zijn er een aantal maatregelen om de continuïteit van de club te borgen. Zo moet elke uitgave boven de 50.000 euro worden verantwoord in Zeist en dient FC Den Bosch zich te houden aan de afspraken in het plan van aanpak.

Straffen
Bij het niet houden aan de afspraken in het plan, volgt eerst een publieke waarschuwing. Die heeft FC Den Bosch opgelegd gekregen op 2 mei 2019. Nu FC Den Bosch voor de tweede (en mogelijk derde) keer niet aan de eisen van de licentiecommissie voldoet, volgen per overtreding drie strafpunten in mindering.

Laatste kans
Mocht ook de derde verzuim inzake het plan van aanpak door de licentiecommissie worden bestraft, dan mag FC Den Bosch zich nog éénmaal een fout veroorloven. Dan zouden wederom drie wedstrijdpunten in mindering worden gebracht. Bij een vijfde overtreding wordt de licentie van de club ingetrokken.

Bron: FCDBFans.nl